Introduction

How does SOLAR system work ?

พลังงานแสงอาทิตย์ คืออะไร? ระบบพลังงานแสงอาทิตย์คือระบบที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยการจับเอารังสีของดวงอาทิตย์ซึ่งมีพลังงานโฟตอนมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า แผงพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถทำงานได้ภายใต้สภาพอากาศที่มีเมฆมาก นอกจากนั้นกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากรังสีของดวงอาทิตย์จะเกิดขึ้นทันทีที่แผงได้รับพลังงาน และสามารถนำไปใช้ภายในตัวอาคารได้ทันทีเช่นกัน

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 2 อย่าง คือ แผงพลังงานแสงอาทิตย์หนึ่งชุด โดยปกติจะติดตั้งบนหลังคา และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ภายในแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะมีซิลิคอนอยู่ 2 ชั้นซึ่งมีขั้วตรงข้ามกัน เมื่อแสงอาทิตย์ส่องไปที่แผงพลังงานแสงอาทิตย์ อิเล็กตรอนจะเดินทางจากชั้นหนึ่งไปสู่อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้านี้ให้มีค่าเท่ากับ 240 โวลท์ AC  ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ภายในครัวเรือนได้

Solar energy is

Safe and Renewable

Solar energy is safe

พลังงานแสงอาทิตย์มีความปลอดภัยสูง สามารถไว้วางใจได้ในระยะยาวเนื่องจากอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหว(Moving parts) นอกจากนั้นยังเป็นพลังงานสะอาด ที่ไม่มีสารคาร์บอนไดออกไซด์ ควัน หรือมลพิษใดๆ เจือปน ทำให้แผงวงจรหนึ่งชุด สามารถผลิตพลังงานได้ไปอีก 25-30 ปีเป็นอย่างน้อย

Renewable Energy

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพราะแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น หากเราคำนวณปริมาณของพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ตกมายังพื้นผิวโลกในเวลาไม่กี่ชั่วโมง พลังงานที่ได้จะมีปริมาณมากกว่าพลังงานที่มนุษย์บนโลกจะสามารถใช้ให้หมดไปได้ในเวลาหนึ่งปีเสียอีก นอกจากนั้นพลังงานแสงอาทิตย์นี้ยังไม่ปล่อยก๊าซ หรือมลพิษใด ๆ สู่ชั้นบรรยากาศ ต่างจากพลังงานที่ได้จากถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของคุณในวันนี้จึงเท่ากับคุณเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับอนาคต

Business Benefits

Advantages of Solar Energy

คุ้มค่าการลงทุน

การประหยัดเงิน ก็เท่ากับการเพิ่มรายได้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งภายในที่อยู่อาศัยจึงเป็นการลงทุนที่คุณจะมีแต่ได้กับได้ เพราะคุณสามารถเห็นเม็ดเงินที่คุณประหยัดขึ้นได้จากการชำระค่าไฟฟ้าทุกเดือน สะสมไปเป็นปีเงินออมที่คุณประหยัดได้จะกลายเป็นเงินก้อน นอกจากนั้นคุณยังสามารถตัดกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าที่จะสูงขึ้นทุกปี ทำให้เรากล้าพูดได้ว่าการลงทุนกับพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นการลงทุนที่มั่นคง ยั่งยืน ไม่เหมือนกับการลงทุนอื่น ๆ ที่คุณต้องอาศัยปัจจัยของตลาดเป็นตัวผันผวนกำไร และรายได้ ยิ่งไปกว่านั้นการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาคาร หรือสถานที่ที่ปล่อยให้เช่าอีกด้วย

สิ่งแวดล้อม

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน) ดึงพลังงานที่นำมาใช้ใหม่ได้ และไม่มีวันหมดไปมาจากดวงอาทิตย์ ในกระบวนการผลิตจึงไม่ก่อให้เกิดสาร หรือมลภาวะ รวมถึงเสียงออกมารบกวนสิ่งแวดล้อม เท่ากับว่าคุณได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่ลูกหลาน และยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงแก่โลกของเรามากขึ้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้ละจากการพึ่งพิงพลังงานจากสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ แล้วเปลี่ยนมาทำสิ่งที่ถูกต้อง และดีงามไปด้วยกัน เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดวันนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันหน้า

อิสรภาพในการใช้พลังงาน

นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานที่สะอาดแล้ว พลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานที่มีจำนวนมหาศาล สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะในทุก ๆ วันที่ดวงอาทิตย์สาดส่องพลังงานมาถึงพื้นโลก พลังงานที่ได้นั้นมีจำนวนมหาศาลแบบที่มนุษย์ไม่สามารถใช้ได้หมดภายในหนึ่งปี การที่มนุษย์สามารถคิดค้นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ จึงเป็นการค้นพบที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของมวลมนุษย์ เพราะพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่มีวันหมดไป ทำให้การใช้พลังงานของมนุษย์เป็นไปได้อย่างไม่จำกัด อีกทั้งระบบการผลิตไฟฟ้าภายในบ้านของคุณยังเป็นระบบที่มีเสถียรภาพสูง ตัดความกังวลเรื่องไฟฟ้าดับ หรือไม่มีไฟฟ้าใช้ไปได้เลย

ระบบที่เรียบง่าย

หากพูดถึงพลังงานสะอาดที่สามารถสร้างได้จากบ้านคุณแล้ว ไม่มีทางออกใดที่จะสะดวก และง่ายดายไปกว่าระบบผลิตไฟฟ้าย์บนหลังคาบ้าน เพราะหลังคาบ้านในทุก ๆ พื้นที่สามารถจับพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในครัวเรือนได้อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นระบบที่ใช้ยังเป็นแบบ On-Grid ซึ่งแปลว่าคุณสามารถเข้าถึงพลังงานได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ ซึ่งการตัดตัวแปลงที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ออกไปทำให้ค่าใช้จ่าย การดูแลรักษา และระบบการติดตั้งมีความวุ่นวายน้อยลง

ฟรี

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายละเอียดแพคเกจ และราคา

Loading...

Net Metering

Measure your Energy Output

Measure your energy output

Solar panels

แผงพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

The alternating current (AC)

ไฟฟ้ากระแสสลับจะเป็นกระแสไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้ภายในครัวเรือนได้

Inverter

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์จากกระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC)

The Bidirectional Meter

มิเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นตัวระบุพลังงานที่ถูกนำไปใช้ และพลังงานที่ผลิตออกมาเหลือใช้

Electric grid

(+) พลังงานที่ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่ถูกใช้ภายในตัวบ้าน ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับไปสู่สายส่งไฟฟ้า หรือ การไฟฟ้าฯ นั่นเอง
(-) พลังงานที่ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตพลังงานได้น้อยกว่าพลังงานที่ถูกใช้ภายในตัวบ้าน ทำให้กระแสฟ้าจากสายส่งไหลเข้าสู่ตัวบ้านเพื่อจ่ายพลังงานส่วนต่างที่ระบบโซลาร์ผลิตได้ไม่เพียงพอ

What is net metering?

ระบบ Net metering เป็นระบบไฟฟ้าที่สามารถเก็บปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตออกมาอย่างเหลือใช้เข้าไปไว้ในระะบบกริดไฟฟ้าได้ เนื่องจากในหลาย ๆ กรณีนั้นเจ้าของบ้านที่ติดระบบโซลาร์เซลล์จะไม่สามารถอุปโภคไฟฟ้าที่แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน) ของตนผลิตออกมาได้หมด ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเหลือใช้ ระบบเน็ตมิเตอร์ริ่งจึงเป็นระบบที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ยังสามารถดึงไฟฟ้ากลับมาใช้ในยามกลางคืน หรือช่วงเวลาที่ระบบกระแสไฟฟ้าหลักหยุดทำงาน

On grid & Off grid system

On Grid

ระบบออนกริด

ออนกริด (On Grid) เป็นระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์เข้ากับสายส่งไฟฟ้า โดยระบบออนกริดนี้จะมีองค์ประกอบ ที่ประกอบไปด้วย แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน) อินเวอร์เตอร์ มิเตอร์ และสายส่งการไฟฟ้า ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ระบบไฟฟ้าที่ได้จะสามารถเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับสายไฟฟ้าส่วนกลาง ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถไหลเข้าออกจากตัวสายส่งไฟฟ้าได้ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าเกิน หรือต้องการดึงไฟฟ้าที่เก็บไว้ออกมาใช้ วิธีแบบออนกริดนี้จึงเป็นวิธีที่การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นที่นิยมสำหรับตัวอาคารที่พักอาศัยส่วนตัว เนื่องจากระบบติดตั้งไม่ยุ่งยาก และราคาไม่สูงจนเกินไป

Off Grid

ระบบออฟกริด

ออฟกริด (Off Grid) เป็นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครบวงจรในตัวเอง คือ เป็นระบบที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าส่วนกลางในการจ่ายหรือใช้พลังงาน แต่พลังงานนั้นจะถูกเก็บไว้ในตัวแบตเตอร์รี ซึ่งเป็นระบบที่แยกออกจากระบบไฟฟ้าส่วนกลางโดยสิ้นเชิง ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะเป็นที่นิยมใช้ในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากระบบดังกล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อนในการติดตั้ง อีกทั้งยังมีราคาที่สูง เพราะจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในเครื่องมือ และอุปกรณ์ย่อย ๆ อีกมาก ทำให้ระบบการติดตั้งแบบออฟกริดนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับอาคารที่พักอาศัย

Find out how much you could save with your own solar system      Get quote

Customer Area

Beyond Service

เราพร้อมให้บริการ และความช่วยเหลือแก่คุณ ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร แอปพลิเคชัน หรืออ่านข้อมูลจากคำถามที่พบบ่อย ได้ที่นี่