News

Article

Check list ก่อนติดตั้ง โซลาร์เซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด เมื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เรียกได้ว่าสามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัด แต่เราควรเช็คอะไรบ้างก่อนทำการติดตั้งแผงโซลาร์สำหรับใช้งานและเพื่อการลงทุนที่คุ่มค่าและเหมาะสม

ติดแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
1.ช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน
2. ลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด โดยใช้ระบบโซล่าร์เซลล์ช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าในตอนกลางวัน
3. ใช้งานได้ตอนไม่มีไฟฟ้าเมื่อติดตั้ง Storage
4. สามารถสร้างรายได้จากแสงอาทิตย์โดยการขายไฟให้ภาครัฐ

ต้องติดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์อะไรบ้าง ?

อุปกรณ์โซล่าร์เซลล์นั้นประกอบด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วนคือ

1. แผงโซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์รับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิด เช่น Monocrystalline, Polycrystalline หรือ Thin Film และมีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่แผงขนาดเล็กๆ 40W จนถึงแผงขนาดใหญ่ 360W โดยแผงมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 25 ปี ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะอยู่ ในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรง Direct Current (DC) ซึ่งจะยังไม่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปหรือเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่าย (Grid)ของการไฟฟ้าได้ ต้องอาศัยอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Inverter)

2.อินเวอร์เตอร์ ทำหน้าที่แปลงไฟกระแสตรง (DC) ที่ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์ มาเป็นไฟกระแสสลับ (AC) ความถี่ 50Hz เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่าย (Grid) ของการไฟฟ้า และนำไฟที่ผลิตได้ไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อินเวอร์เตอร์มีให้เลือกหลายชนิด เช่น On Grid, Off Grid หรือ Hybrid มีแบบ single phase 220V หรือ 3 phases 380V และมีหลายขนาด ตั้งแต่ 250W ไปถึงระดับ MW เลยทีเดียว ซึ่งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์นี้มีความสำคัญกับระบบโซลาร์เซลล์เป็นอย่างมาก ถ้าเกิดขัดข้อง หรือ ทำงานผิดพลาด อาจส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย หรือ เป็นอันตรายต่อบุคคลได้ ดังนั้นเราควรเลือกรุ่น และ ผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าเท่านั้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของการไฟฟ้า

3.แบตเตอรี่ จะทำหน้าที่สำรองไฟคู่กับตัวควบคุมการชาร์จ (Charge controller) เพื่อทำการสำรองไฟไว้ใช้งานยามที่แผงโซล่าร์ไม่ทำงาน สำหรับระบบโซล่าร์เซลล์ ควรเลือกแบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle ที่ถูกออกแบบมาให้การชาร์จและการคายประจุใช้เวลานานกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วๆไป ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยซึ่งทุกวันนี้สามารถใช้ได้นานขึ้นถึง 10 ปี

เลือกโซล่าร์เซลล์ขนาดไหน จึงจะเหมาะสม
ก่อนการตัดสินใจซื้อแผงโซลาร์เซลล์ การเลือกปริมาณการใช้งานนั้น อาจเลือกตามปริมาณ kW ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ เราควรทราบถึงระบบที่เราต้องการเพื่อให้การลงทุนที่คุ่มค่าและเหมาะสม ผู้ใช้ควรต้องรู้ ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันและสถานที่ติดตั้ง จึงจะสามารถคำนวณส่วนประกอบของระบบได้ ซึ่งปกติเราควรรู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ละชนิดใช้พลังงานเท่าใด (วัตต์) และเราต้องการเปิดใช้งานนานกี่ชั่วโมงต่อวัน รวมถึงในกรณีที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถรับแสงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งต้องใช้พลังงานสำรองที่ได้จากแบตเตอรี่ว่าสามารถใช้ได้นานเท่าใดหรือให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบก่อนติดตั้งได้

 ควรจะติดโซล่าร์ทิศไหน
จากงานวิจัยทิศที่ติดตั้งควรหันไปทางทิศใต้ ทำมุมประมาณ 15 องศาเพราะจะรับแสงแดดได้สูงสุดตลอดทั้งปี และบริเวณหลังคาจะต้องไม่มีต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางในการรับแสงแดด

 ความคุ้มค่า
จะคุ้มหรือไม่ อยู่ที่การใช้งานของคุณ หากเลือกรูปแบบที่เหมาะสม เลือกขนาดที่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มที่ ก็สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาว โดยมีจุดคุ้มทุนอยู่ระหว่าง 5-8 ปี ในขณะที่แผงโซล่าร์เซลล์มีอายุมากกว่า25ปี และประโยชน์ที่ได้นอกเหนือจากนี้ประหยัดค่าไฟแล้ว คือเราได้ใช้พลังงานสะอาด และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คุ้มทั้งเราและโลก