News

Article

ข่าวสารโปรโมชั่น / 06 มิถุนายน 2017 / 8:24 AM

มาพบกับเราได้ที่งาน ASEAN Sustainable Energy

มาพบกับเราพร้อมระบบคำนวณการใช้ไฟเพื่อประเมินขนาดการติดตั้งได้ที่งาน ASEAN Sustainable Energy

Week 2017 งานที่โชว์นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในไทยค่ะ

ที่ Bitec บางนา วันที่ 7 – 10 มิ.ย. 60 ประตูทางเข้า Hall 102 เวลา 10.00 – 18.00 น. มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษา

และคำแนะนำที่งานเลยค่ะ