News

Article

สิ่งที่นักสะสมไวน์จำเป็นต้องมี

“ห้องเก็บไวน์” เป็นหนึ่งห้องที่สำคัญภายในบ้านของนักดื่มไวน์และนักสะสม การเก็บรักษาอุณหภูมินั้นเป็นเรื่องของไฟฟ้าสำหรับผลิตความเย็นและควบคุมพลังงานภายในห้อง ถ้าหากเกิดไฟดับหลายชั่วโมงหรือเป็นวัน อาจเป็นเรื่องที่ทำให้ไวน์เสียหายได้ ในเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้นี้ การมีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานภายในบ้านจะทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจ และหมดกังวลต่อสิ่งที่คุณรักอีกต่อไป