News

Article

อินเดียเดินหน้าพลังงานสะอาด เปิดตัวรถไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขบวนแรกของโลก

อินเดียประเทศซึ่งมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน.

solar-train

นอกจากการเดินทางตามปกติของประชาชนทั่วไปในแต่ละวันแล้ว อินเดียมีธรรมเนียมที่สืบทอดกันมานานซึ่งทำให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลจากญาติ ๆ ต้องเดินทางกลับบ้านบ่อย ๆ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัว เช่น การเกิด, การตาย, งานเทศกาล, งานแต่งงาน, หรือการเจ็บไข้.

ซึ่งใช้รถไฟเป็นช่องทางหลักในการคมนาคม

โดยเฉลี่ยแล้วทุกวันมีรถไฟกว่า 8,350 ขบวนวิ่งไปตามรางซึ่งยาวเกือบ 80,000 กิโลเมตรและขนส่งผู้โดยสารมากกว่า 12.5 ล้านคน. ขบวนรถสินค้าลำเลียงสินค้าซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า 1.3 ล้านตัน. รวมกันแล้ว แต่ละวันรถไฟเหล่านี้วิ่งเป็นระยะทางมากกว่าระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ถึงสามเท่าครึ่ง!โดยมีโครง ข่ายรถไฟขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ดังนั้น รัฐบาลจึงพัฒนาระบบรถไฟอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดได้เปิดตัวรถไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นขบวนแรกของประเทศ ที่กรุงนิวเดลี

รถไฟขบวนนี้ เป็นรถไฟชนิดรถรางไฟฟ้า ความเร็ว 1,600 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลผสมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทั้งขบวนมี 6 ตู้ แต่ละตู้จะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 16 แผง มีอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ และมีเครื่องสำรองไฟฟ้า ทำให้รถไฟขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรีได้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง

โดยรถไฟขบวนดังกล่าวจะวิ่งรับส่งผู้โดยสารจากสถานีซารายโรฮิลลาในกรุงนิวเดลีไปยังชุมทางคาร์ฮีฮาร์ซารู ในรัฐฮาร์ยานาทางตอนเหนือของอินเดีย

นายสุเรศ ประภู รัฐมนตรีกระทรวงการรถไฟของอินเดีย ประกาศว่า กระทรวงการรถไฟมุ่งมั่นจะพัฒนาด้านพลังงานผสมผสานระหว่าง พลังงานฟอสซิลและพลังงานทางเลือก เพื่อนำไปสนับสนุนโครงข่ายรถไฟของอินเดีย ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก อย่างไรก็ตาม การเปิดใช้รถไฟดีเซลกึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลอินเดีย ที่จะดำเนินการตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน อีกทั้งยังสอดผสานกับนโยบาย “Make in India” ของรัฐบาลภายใต้การนำของ นาเรนดรา โมดี นายกรัฐมนตรี ด้วย เพราะรถไฟขบวนนี้ เป็นรถไฟที่อินเดียที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ