News

Article

ไขข้อข้องใจ Solar Rooftop คืออะไร? และดียังไง?

โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) คืออะไร

Solar Rooftop คือการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารต่างๆ เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานก็จะเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ทุกชนิด แต่ระบบไฟฟ้าในบ้านนั้นจะเชื่อมต่อทั้งจาก Solar Rooftop และไฟของการไฟฟ้า

หลักการทำงาน

ในเวลากลางวัน แผงโซลาร์จะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยจะต่อร่วมกับไฟของการไฟฟ้า การทำงานของระบบ จะใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซลาร์มาใช้ก่อน กรณีที่ใช้ไฟเยอะเกินกว่าที่ระบบโซลาร์ผลิตได้ ระบบก็จะดึงกระแสไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าเข้ามาช่วยจ่ายพลังงาน จึงทำให้ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ ส่วนกรณีใช้ไฟน้อยระบบก็จะทำการจ่ายคืนกระแสไฟฟ้าที่เกินความต้องการเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้า

ในเวลากลางคืน จะไม่มีแสงอาทิตย์ระบบก็จะหยุดการทำงาน เราจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าได้อย่างเดียว จนกว่าจะมีแสงอาทิตย์ระบบก็จะเริ่มทำงานผลิตไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ดีโดยเฉพาะในเวลากลางวัน ระบบจะใช้ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ก่อน เมื่อการใช้งานไฟฟ้าในบ้านเกินที่ Solar Rooftop ผลิตได้ ระบบก็จะหันไปใช้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าอัตโนมัติ

ถ้าต้องการใช้งานตอนไม่มีไฟ หรือไฟดับ จำเป็นจะต้องมีแบตเตอรี่ เป็นตัวช่วยกักเก็บพลังงาน รวมถึงการใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ไม่สะดวกที่จะใช้ไฟจากการไฟฟ้า เช่น ปั้มน้ำที่อยู่นอกบ้าน ไฟถนน ไฟริมรั้ว กล้องวงจรปิดนอกตัวอาคาร (ในกรณี Solar Roof โครงการขายไฟ จะมีมิเตอร์ขายไฟอีกตัวแยกต่างหาก)

ข้อดีของ Solar Rooftop คือ

  • แผงโซลาร์เซลล์สามารถช่วยบังแสงแดด และช่วยลดความร้อนของหลังคา ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
  • ช่วยลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากสามารถผลิตไฟเองได้ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบแสงสว่างได้อีกด้วย
  • ไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ นอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
  • ไม่เกิดของเสียขณะใช้งาน ไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่มีการปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม

ไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Roof จะสามารถขายคืนให้การไฟฟ้าได้ สำหรับบ้านพักอาศัยผู้ขายต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของอาคาร สามารถขายคืนได้ไม่เกิน 10 kWp ในราคา 6-7 บาท/หน่วย (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ข้อมูลจาก MGR ระบุว่า อัตราค่าไฟฟ้ารัฐรับซื้อเข้าระบบ เฉลี่ยที่ 1.60 -1.80 บาทต่อหน่วย) ต้นทุนการติดตั้งระบบ Solar Rooftop เช่น ขนาด 5 kWp ต้องใช้พื้นที่หลังคาในการติดตั้ง 35 ตารางเมตรต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 300,000 บาท สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 6,500 หน่วย/ปี รายรับจากการขายคืนได้ 45,000 บาท/ปี จะใช้เวลาคุ้มทุนประมาน 8 – 10 ปี

สำหรับบ้านที่จะต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ 3,000 – 4,000 บาท ต่อเดือนหรือมากกว่านั้น การติดตั้งแผงโซลาร์ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าลงทุน ยิ่งถ้าตอนกลางวันในบ้านที่มีคนอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ หรือเด็กเล็กที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวัน ต่อแยกจุดใช้ก็สามารถช่วยลดค่าไฟได้และทั้งยังเป็น​พลังงานสะอาดไม่ก่อมลพิษและไม่มีวันหมดไปอีกด้วย