News

Article

Blockchain ระบบซื้อ-ขาย ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านคนกลาง

ดร. Jemma Green ผู้ร่วมก่อตั้ง Power Ledger เธอพบว่าอพาร์ตเมนต์ในออสเตรเลียนั้น เป็นการยากที่จะเข้าถึง พลังงานทดแทนหรือพลังงานแสงอาทิตย์ เธอตัดสินใจที่จะลองและแก้ปัญหานี้ด้วยการเปิดตลาดพลังงานเพื่อให้คนในอาคารอพาร์ตเมนต์สามารถทำการค้าพลังงานระหว่างกันได้โดยไม่ผ่านคนกลาง ด้วยการคิดค้นเทคโนโลยี blockchain ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานแบบ  Peer-to-Peer

Blockchain คืออะไร?

Blockchain เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบสกุลเงินและสินค้าอุปโภคบริโภคให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถซื้อขายกันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลาง อย่างเช่น ธนาคาร หรือบริษัทด้านพลังงาน ในแต่ละกระบวนการทางธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนขณะนี้มีแนวโน้มชัดเจนในหลายประเทศทั่วโลก ที่ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้ารวมศูนย์ลดลง หรือมีความต้องการใช้พลังงานน้อยลง เนื่องจากโซลูชั่นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ผู้บริโภคสามารถจัดหาเองมาแทนที่

Blockchain ยังอยู่ในระยะแรกของการพัฒนา เหมือนเมื่อครั้งที่อินเทอร์เน็ตหรืออีเมลกำลังพัฒนา เราอาจยังไม่ค่อยเข้าใจขีดความสามารถเต็มรูปแบบของ blockchain แต่ในที่สุดเราก็จะใช้งานได้ง่ายเหมือนกับที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในขณะนี้

Power Ledger มีแนวคิดสำคัญ 2 ข้อในการซื้อขายแบบ peer-to-peer ระหว่างเครือข่ายพลังงานและการซื้อขายพลังงานแบบ peer-to-peer ภายในอาคาร

การซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า ทั้งขายให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้า และขายให้กับเพื่อนบ้าน การขายตรงให้กับเพื่อนบ้านนั้น หรือที่เรียกว่าการซื้อขายแบบ peer-to-peer กลายเป็นจริงในประเทศออสเตรเลียแล้ว (และหลายประเทศในยุโรป) จากธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศ เพื่อทดลองหาวิธีการในการหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการใช้พลังงานที่ผู้บริโภคสามารถผลิตได้เอง

ในออสเตรเลียที่กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์เสมือน Marketplace ทำงานอยู่บน Blockchain ให้คนสามารถซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงการทดสอบโดยทำให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ขายสามารถติดต่อกันโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง เป็นการเปิดโอกาสให้ใครที่สามารถลงทุนเปลี่ยนหลังคาเป็นแบบ Solar cell สามารถนำพลังงานที่ผลิตไปขายได้ ผู้ใช้สามารถซื้อได้ในราคาแบบ wholesales

พลังงานเป็นแบบดิจิทัลมาอยู่ในรูปแบบของ Blockchain อย่างไร?

Power Ledger ใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ที่วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคหรือสร้างขึ้น วิธีที่พลังงานถูกย้ายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านทางหน่วยที่เรียกว่า ‘Sparkz’ ซึ่งเป็นหน่วยไฟฟ้าที่มีบ่งบอกหรือการแสดงพลังงานแบบดิจิทัลซึ่งจะถูกย้ายจากผู้ซื้อไปยังผู้ขาย

“ปัจจุบันถ้าคุณมี Solar Cell และผลิตกระแสไฟฟ้าส่งกลับไปยังโครงข่ายไฟฟ้า คุณซื้อมันกลับมาจากโครงข่ายไฟฟ้าในราคาที่สูงกว่า แต่สำหรับ Power Ledger คุณสามารถที่จะขายเพื่อนบ้านในราคาที่ถูกกว่าปกติ” ดร. Jemma Green