solar D

en

th

OUR PROJECT SHOWCASE

พวกเรามีความสุขเสมอที่จะได้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่บ้าน และที่ทำงานของคุณ ไปพร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมที่จะได้ช่วยเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในประเทศไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพลังงานที่ยั่งยืน เราจึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราให้กับลูกค้า เพื่อมอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนอุดมการณ์ของเรา ให้เราได้มีโอกาสทำให้ทุกวันที่แดดออก เป็นวันที่คุณมีความสุข

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพลังงานสะอาดไปกับเรา
solar D
solar D
solar d solar cell IPP GROUP RAYONG
IPP GROUP RAYONG
solar D

ขนาดติดตั้ง

18 MW

solar d solar cell THAI UNION GROUP
THAI UNION GROUP
solar D

ขนาดติดตั้ง

17 MW

solar d solar cell PANJAPOL PULP AND PAPER
PANJAPOL PULP AND PAPER
solar D

ขนาดติดตั้ง

18 MW

solar d solar cell URC
URC
solar D

ขนาดติดตั้ง

5 MW

solar d solar cell KIM PAI PRINTING & PACKAGING
KIM PAI PRINTING & PACKAGING
solar D

ขนาดติดตั้ง

1 MW

solar d solar cell CH AUTOPART CO., LTD
CH AUTOPART CO., LTD
solar D

ขนาดติดตั้ง

600 kW

solar d solar cell Jinpao Precision Industry Co., Ltd.
Jinpao Precision Industry Co., Ltd.
solar D

ขนาดติดตั้ง

993.6 kW

solar d solar cell Eastern Polypack Co., Ltd, Rayong
Eastern Polypack Co., Ltd, Rayong
solar D

ขนาดติดตั้ง

1 MW

solar d solar cell Cargill Meats (thailand) Limited, Phetchabun
Cargill Meats (thailand) Limited, Phetchabun
solar D

ขนาดติดตั้ง

244.8 kW

solar d solar cell N.D. Rubber PCL
N.D. Rubber PCL
solar D

ขนาดติดตั้ง

1 MW

solar d solar cell Nanyang, Phichit
Nanyang, Phichit
solar D

ขนาดติดตั้ง

681.6 kW

solar d solar cell River Kwai International
River Kwai International
solar D

ขนาดติดตั้ง

997.56 kW

solar d solar cell Thai Union, Muangsamutsakorn
Thai Union, Muangsamutsakorn
solar D

ขนาดติดตั้ง

1 MW

solar d solar cell S&P Syndicate Public Co., Ltd
S&P Syndicate Public Co., Ltd
solar D

ขนาดติดตั้ง

510 kW

solar d solar cell SCG Building Materials Co., Ltd
SCG Building Materials Co., Ltd
solar D

ขนาดติดตั้ง

514 kW

solar d solar cell Berlin Pharmaceutical Industry
Berlin Pharmaceutical Industry
solar D

ขนาดติดตั้ง

115.2 kW

ดีไซน์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ที่นี่

Buy now
solar D